Általános Szerződési Feltételek


Hatályos: 2015. július 15-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg az Ív Produkció Kft. (4032 Debrecen, Rába utca 5., Cg. 09-09-007032, a továbbiakban: Ív Produkció) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.programstart.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: PS) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a PS-en regisztrál (a továbbiakban: a Felhasználó). A PS-en történő regisztrációval, illetve a PS által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF-et.

Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A PS-t kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a PS használatára, illetve a PS által kínált szolgáltatások igénybevételére. A PS tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosított ÁSZF közzétételre kerül a PS-en. A PS üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mint a PS-en Programstart néven is szerepelhetnek.

I. A PS működési elve

A PS egy olyan weboldal, melyen az érdeklődők/vevők rendezvényekre szóló belépőjegyeket valamint turisztikai és vendéglátó-ipari szolgáltatásokat vásárolhatnak kedvezményes áron. Az Ív Produkció fenntartja magának a jogot arra, hogy a PS bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. A PS működtetését az Ív Produkció Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

Ív Produkció a szerződött Szolgáltató Partnerek (a továbbiakban "Szolgáltató Partner") szolgáltatásait/ajánlatait (a továbbiakban: „Ajánlat”) a PS-en - közvetített szolgáltatásként - kedvezménnyel értékesíti a vevők részére. A Szolgáltató Partner Ajánlatait kizárólag a PS-en regisztrált Felhasználó vásárolhatja meg. Az Ív Produkció kedvezményes ajánlatokat rendszeresen közöl a PS-en. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről az Ív Produkció a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben értesíti.

Az Ajánlatot kedvezményes áron megvásárló Felhasználó (továbbiakban: Vásárló) elektronikus levélben egy kupont (a továbbiakban: a Kupon) kap, amelynek a – Szolgáltató Partnernél történő - bemutatásával a Kuponon szereplő névértéken veheti igénybe a Szolgáltatást.

II. Regisztráció, Hírlevél, a PS használata

A PS hírlevelére regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni: ebben az esetben az „Értesítést kérek a kedvezményekről” gombra való kattintást követően e-mailben kap visszaigazolást a regisztráló a hírlevélre történő feliratkozásról. Ezt követően a PS újabb kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazó Ajánlatairól szintén e-mailben kap értesítést a Felhasználó. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban foglalt kedvezményes szolgáltatások igénybevételéhez, megvásárlásához regisztráció szükséges.

2.1 Regisztráció

A Felhasználók a PS-t előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely a következő módon lehetséges: Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a PS valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A PS-en történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PS működtetője a PS-sel kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Ív Produkció regisztrációkor/vásárláskor elkérje postázási címét, telefonszámát valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. Az Ív Produkció a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

2.2 A PS használata

2.2.1 Kedvezményes Ajánlat megvásárlása

Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatot kedvezményes áron meg kívánja vásárolni, úgy azt a „Kedvezményes ajánlatokért kattintson ide” gombra kattintással indíthatja, majd a „Vásárlás indítása" gombra kattintással folytathatja. Az Ajánlatért bankkártyával fizethet.

Fizetés esetén a „Vásárlás indítása” gombra kattintást követően a Felhasználót a Simple weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, Simple által e célból elfogadott bankkártya felhasználható, amelyhez lásd: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Az Ajánlat kedvezményes árának kifizetése után a Felhasználó e-mail-ben megkapja az Ajánlat igénybevételére feljogosító Kupont. A Kupon kinyomtatásával és bemutatásával veheti igénybe a Felhasználó az Ajánlatot.

Az Ajánlat felhasználásával (pl: éttermi, wellness szolgáltatás, utazás, szállás igénybevételének időpontja) kapcsolatos információk megtalálhatóak a Kuponon (pl:a felhasználás időintervalluma, helye), de a Kupon felhasználására vonatkozó konkrét részleteket (pl: felhasználás tervezett időpontja) a Felhasználónak az Ajánlatot biztosító Szolgáltató Partnerrel kell egyeztetni, kivéve a rendezvényre szóló belépőjegy vásárlását. A belépőjegyet vásárlók a Kuponon megjelölt időpontban és helyszínen vehetik át a belépőjegyet.

2.2.2 A PS használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a PS használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A PS-t nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az Ív Produkcióval szemben az összes olyan kárért, amelyet az Ív Produkciónak a PS Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó az Ív Produkció előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a PS-t reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a PS-re feltöltött tartalmakat az Ív Produkció felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben az Ív Produkció tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és / vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a PS használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Ív Produkció a PS-en esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén az Ív Produkció jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

2.2.3 Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy az Ív Produkció Kft. (4032 Debrecen, Rába utca 5., Cg. 09-09-007032) által a http://programstart.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Simple üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

III. A Kupon és felhasználása

Eredményes vásárlást követően a Felhasználó kap egy elektronikusan generált e-mailt, melyben az Ajánlat igénybevételére feljogosító Kupon illetve a Kuponért kifizetett összegről szóló elektronikus számla található. Az Ív Produkció főszabályként elektronikus számlát bocsát ki a megvásárolt szolgáltatásról a számlázz.hu-n keresztül. A Felhasználó kérheti papír alapú számla kiállítását is, mely kiküldési költségeit az Ív Produkció magára vállalja. Papír alapú számla igénylésekor Felhasználónak a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat az Ív Produkció részére kell bocsátani. Az e-mailben megkapott Kupon kinyomtatás után jogosítja fel a Felhasználót az Ajánlat igénybevételére.

3.1 A Kupon leírása

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

- Az Ajánlat megnevezése

- Az Ajánlat igénybevételének (a Kupon beváltásának) helyszíne, időintervalluma

- Az Ajánlat felhasználásának helyszíne, időintervalluma

- A Kupon értéke, a feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori Áfa összegét.

- Az ajánlat listaára és kedvezményes ára, a feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori Áfa összegét.

- Egyedi azonosító szám

- A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),

- A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

3.2 A Kupon felhasználása

A kinyomtatott Kupont a Vásárló a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Ajánlat igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Vásárló köteles értesíteni a Szolgáltató Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy Programstart Kupont kíván a fizetéshez felhasználni.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Vásárló a Szolgáltató Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Vásárló nem jogosult a különbözetre.

A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind az Ív Produkció, mind a Partner kizárják felelősségüket a Vásárló irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Amennyiben a Vásárló e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről az Ív Produkciót e-mailben értesíteni, feltüntetve a Vásárló nevét, címét, az Ajánlat megnevezését és a Kupon kódját. Az Ív Produkció az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Szolgáltató Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Szolgáltató Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupon harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont az Ív Produkció érvényteleníti és új Kupont bocsát ki a Vásárló részére, melyről tájékoztatja a Szolgáltató Partnert is.

A Vásárló által bemutatott és átadott, kedvezményes áron megvásárolt Kupont a Szolgáltató Partner névértéken köteles beszámítani a Vásárló által igénybe vett Ajánlat során.

IV. Szellemi tulajdon

A PS és a PS-en található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Ív Produkció, illetve adott esetben Szolgáltató Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A PS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A PS-en található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A PS bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Ív Produkció előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Programstart logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges. Az Ív Produkció szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

V. A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy az Ív Produkció a PS-en elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Szolgáltató Partner által meghatározott és biztosított Ajánlatok minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben az Ajánlat igénybevétele során a Vásárlót bármilyen kár érné, úgy a PS ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Vásárló kárigényével kizárólag a Szolgáltató Partnerhez fordulhat.

Ív Produkció nem vállal felelősséget a PS és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Ív Produkciót nem terheli felelősség a Felhasználó által a PS használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a PS használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Az Ív Produkció az Ajánlatok leírását teljes mértékben a Szolgáltató Partner által nyújtott információk alapján változtatás nélkül közli vagy készíti el. Így amennyiben a leírt és a valós Ajánlat között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Szolgáltató Partnert terheli.

Az Ív Produkció nem vállal felelősséget a Szolgáltató Partner által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket Szolgáltató Partner töltött fel a PS rendszerébe vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. Az Ív Produkció nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Szolgáltató Partnerek által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.

Az Ív Produkció felelőssége csak a Szolgáltató Partnerrel való szerződéses jogviszonyra terjed ki. Szolgáltató Partner kizárólagos és teljes mértékű felelősséget vállal a Kupon tartalmában szereplő kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a Szolgáltató Partner nem teljesítette a Kupon tartalmában szereplő kötelezettséget és a Vásárló jogosan igényli a Kupon kedvezményes árának a visszafizetését, abban az esetben ezt az Ív Produkció a vásárláskor kapott számla illetve rendezvényre szóló kupon vásárlása esetében a beváltott belépőjegy ellenében visszafizeti a Vásárló számára. A Szolgáltató Partner az Ajánlatban foglalt kötelezettségek nem teljesítéséért köteles az Ív Produkció számára a Vásárlónak visszafizetett összeget, azaz a Kupon kedvezményes árát megtéríteni, mivel az Ív Produkció biztosította a Szolgáltató partner számára a vállalt szolgáltatást.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő felhasználást eszközöl, a Kupon érvénytelenné válik, és kártérítésre Vásárló nem tarthat igényt.

A Kupon birtokosa köteles gondoskodni arról, hogy megakadályozza a Kupon jogosulatlan terjesztését. A Kupon birtokosa teljes felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

A PS nem garantálja a megjelent Ajánlatok adatainak és anyagának pontosságát, időszerűségét, minőségét, teljességét és megfelelőségét semmilyen egyedi esetben sem. Az ilyen jellegű információk és anyagok pontatlanok lehetnek és hibákat tartalmazhatnak – ezekért, vagy az ezekből eredő károkért az Ív Produkció felelősséget nem vállal, a felelősség kizárólag a Szolgáltató partnert terheli.

A Szolgáltató Partner vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott PS Adminisztrációs Felületen az Ajánlatokra vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a valóságnak megfelelően – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül – tölti fel. Szolgáltató Partner vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Felhasználó megalapozott döntéséhez szükséges.

VI. Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Ív Produkció a Felhasználó személyes adatait csak a jogszabályokban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Ív Produkció csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Programstart fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a PS-en elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az Ív Produkció hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról az Ív Produkció által nyilvántartott adatok, az Ív Produkció által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Ív Produkció vagy a Felhasználó és a Szolgáltató Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó a profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban Ív Produkció az Adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

Ív Produkció garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, azokban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató Partner a Vásárlók által megvásárolt Kupon(ok) egyedi azonosító számát és a vásárolt Ajánlat megnevezését kapja meg, kizárólag a Vásárlás beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

Az Ív Produkció jogosult a Felhasználó és a Szolgáltató Partner által megadott e-mail-címre a saját, illetve harmadik személytől származó promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

Az Ív Produkció Kft (4033 Debrecen, Rába utca 5.) által a www.programstart.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatokat átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.


VII. Elállás

A Felhasználó a hatályos rendelkezések alapján (2015.02.26: távollevő között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet) jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni az Ív Produkciót, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a Szolgáltató Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Szolgáltató Partnernek megtiltani. Amennyiben a Szolgáltató Partner írásban megerősíti. hogy az érintett Kupont még nem használták fel, Ív Produkció a Kupont azonnal érvényteleníti és a Szolgáltató Partner értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni Vásárlónak az érvénytelenített Kupon vételárát.

VIII. Panasz- és reklamációkezelés

A PS célja, hogy valamennyi Felhasználó és Vásárló elégedett legyen a PS nyújtotta szolgáltatásokkal. Amennyiben Felhasználónak vagy Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a lenti e-mail címen vagy levél útján is közölheti.

Elérhetőségek:
Ív Produkció Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Rába utca 5.

Iroda: 4024 Debrecen, Piac utca 38. I. emelet

E-mail: marketing@ivprodukcio.hu

Ív Produkció a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, az Ív Produkció a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Ív Produkció a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az Ív Produkció 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

IX. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Az Ív Produkció és a Felhasználó/ Vásárló a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és az Ív Produkció a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az Ív Produkció székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.